De lekkage van een cv-installatie verhelpen

Wanneer je het bezit bent van een cv-installatie kan het voorkomen dat er een lek ontstaat. Omdat een lek bij de cv-installatie meerdere oorzaken kan hebben, is dat een vervelende situatie. Bij een cv-installatie worden de leidingen regelmatig in de muur weggewerkt. Daarom kun je in een later stadium pas zien dat er een lekkage is, omdat er vochtplekken op de muur ontstaan. Een lekkage kun je ook ontdekken als je regelmatig de verwarming moet bijvullen. De druk valt weg waardoor je de cv-installatie moet bijvullen. Als dat regelmatig gebeurt, weet je zeker dat er in de cv-installatie een lekkage is. Bij een lekkage moet je snel maatregelen nemen. Je kunt eerst beginnen met de cv-installatie bij te vullen. Valt de druk dan weer weg, kun je er zeker van zijn dat er een lekkage is. Omdat je zoiets zelf niet kunt verhelpen, moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Er zijn veel van deze bedrijven die 24/7 voor je klaar staan. Is het een grote lekkage die je ’s nachts opmerkt, ook dan kun je een loodgietersbedrijf benaderen die 24/7 dienst heeft. Ze zullen snel langskomen, omdat als er niet snel wat aan gedaan wordt de kosten veel hoger kunnen worden dan daadwerkelijk nodig zijn. 

Het oplossen van de lekkage
Zodra het loodgietersbedrijf bij je aanwezig is, zullen ze eerst de situatie opnemen. Ze gaan eerst de leidingen onderzoeken die met het blote oog te zien zijn. Ze maken eerst een inschatting waar de lekkage vandaan zou kunnen komen. Ze zoeken naar een oplossing om de plaats van de lekkage te achterhalen. Wanneer er niets wordt ontdekt, dan zal het hoogstwaarschijnlijk een leiding zijn die niet in het zicht ligt. Dan worden de leidingen helemaal leeggemaakt om daarna door lekdetectie de lekkage te achterhalen. Het leegmaken van de leidingen zal met een compressor worden gedaan.

Het toepassen van lekdetectie
Door luchtdruk op de lege leidingen te plaatsen kan door lekdetectie de lekkage gevonden worden. Door ultrasoon geluid kan de plaats van de lekkage exact worden bepaald. Waar tijdens de metingen een laag geluid wordt waargenomen is er sprake van een grote lekkage. Wordt er een hoog geluid waargenomen dan zal er een kleine lekkage zijn. Om deze geluiden te kunnen onderscheiden wordt er gebruik gemaakt van speciale apparatuur.
Een lekkage die niet in het zicht ligt, is altijd moeilijker te achterhalen dan een die wel gezien wordt. Je moet bij de leidingen die niet in het zicht liggen de plaats van de lekkage exact kunnen bepalen. Dat moet zeker als er gebruik wordt gemaakt van een vloerverwarming. Een loodgieter zal niet zomaar een gat in de muur of vloer gaan maken. Bij een tegelvloer zal de loodgieter ervoor zorgen dat hij bij een lekkage van de vloerverwarming maar een tegel hoeft weg te kappen. Hij kan de lekkage verhelpen in de vloer en daarna een tegel terugplaatsen die over het algemeen nog wel als reserve is opgeslagen. Je zult van de reparatie niets meer zien en de lekkage zal verholpen zijn. Schade die je hebt, wordt door een verzekeringsmaatschappij vergoed.

Bron: Aannemersspot