Elektriciteitskeuring bij verkoop woning

Elektriciteitskeuring Nodig bij Huis Verkopen?

Bij de verkoop van een woning is het verplicht om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren. Dit betekent dat de elektrische installatie van de woning wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Het keuringsverslag moet worden opgenomen in de notariële verkoopakte en kan invloed hebben op de veiligheid en naleving van uw huis.

Bent u van plan uw woning te verkopen? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verplichte elektriciteitskeuring bij de verkoop van uw huis. In dit artikel zullen we uitleggen waarom deze keuring nodig is, wanneer een nieuwe keuring moet plaatsvinden en wat dit betekent voor de verkoop van uw woning. Lees verder om meer te weten te komen over dit belangrijke aspect van de huisverkoop.

Is een Elektriciteitskeuring Verplicht bij Verkoop van uw Woning?

Ja, verkopers zijn verplicht om een officieel en geldig keuringsverslag van de elektrische installaties te overleggen bij de verkoop van hun woning. Er zijn verschillende situaties waarin een nieuwe elektriciteitskeuring verplicht is:

 1. Bij een woning met een elektrische installatie die dateert van vóór 1 oktober 1981.
 2. Bij een woning met een installatie die dateert van na 1 oktober 1981 maar een keuringsrapport heeft dat ouder is dan 25 jaar.
 3. Bij wijzigingen of uitbreidingen van de installatie.
 4. Wanneer er geen conform keuringsverslag kan worden overlegd.

Een nieuwe keuring is in deze gevallen vereist om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Hiermee wordt de veiligheid en naleving van uw huis gegarandeerd.

Elektriciteitskeuring bij verkoop woning

Bij ELECTROTEST kunt u terecht voor een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring voor de verkoop van uw woning.

Wanneer Moet een Nieuwe Elektriciteitskeuring Plaatsvinden?

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag voor de verkoop van uw woning. Als het keuringsverslag een negatief besluit heeft, is de nieuwe eigenaar verplicht om de nodige aanpassingen aan de elektrische installatie te doen en een nieuwe keuring uit te laten voeren. De termijn voor de nieuwe eigenaar om de keuring uit te voeren hangt af van het bouwjaar van de installatie. Bij installaties vóór 1 oktober 1981 heeft de nieuwe eigenaar 18 maanden na de datum van de verkoopakte om de installatie in orde te brengen en te herkeuren. Bij installaties na 1 oktober 1981 heeft de nieuwe eigenaar 12 maanden na het controlebezoek om eventuele inbreuken op te lossen en een aanvullende keuring uit te laten voeren.

Wat heeft de Inspecteur Nodig voor de Elektriciteitskeuring?

Om het keuringsbezoek vlot te laten verlopen, dient u als eigenaar een aantal documenten te voorzien. Dit omvat het ééndraadschema en het situatieplan van uw elektrische installatie in drievoud, die kunnen worden opgesteld door een elektricien of iemand met kennis van zaken. Daarnaast moet u de EAN-code van uw elektriciteitsinstallatie kennen, die te vinden is op uw elektriciteitsfactuur. Deze documenten helpen de inspecteur bij het uitvoeren van de keuring en het controleren of de installatie voldoet aan de vereisten van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

elektriciteitsinspectie woning

Het Verloop van de Elektrische Keuring

De elektrische keuring bij de verkoop van een woning verloopt in verschillende stappen. Hieronder volgt een overzicht van het proces:

 1. Administratief nazicht

  Tijdens het administratief nazicht wordt de elektrische installatie van de woning vergeleken met het ééndraadschema en het situatieplan. Dit controleert of de installatie conform is volgens de documentatie.

 2. Visuele controle

  Een visuele controle wordt uitgevoerd om te controleren of de werkelijke situatie overeenkomt met de schema’s. Hierbij wordt gekeken naar de juiste plaatsing en aansluiting van de elektrische componenten.

 3. Metingen en testen

  Tijdens de keuring worden er diverse metingen en testen uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gemeten of de aarding en isolatieweerstand voldoen aan de normen. Ook worden de continuiteit van de beschermingsgeleiders en de werking van de differentieelstroominrichtingen gecontroleerd.

 4. Keuringsverslag

  Als alles in orde is bevonden, ontvangt u een keuringsverslag. Hierin wordt vermeld dat de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsnormen.

Een voorbeeld van een elektrische keuring is te zien in onderstaande tabel:

Onderdeel Beoordeling
Aarding Conform
Isolatieweerstand Conform
Beschermingsgeleiders Conform
Differentieelstroominrichtingen Conform

Door het volgen van deze stappen en het uitvoeren van de nodige controles, kan de elektrische keuring garanderen dat de elektrische installatie van de woning voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

keuring elektriciteit bij verkoop woning

Wat Betekent het Keuringsverslag voor de Verkoop van uw Woning?

Het keuringsverslag heeft invloed op de verkoop van uw woning, ongeacht of het positief of negatief is. De enige vereiste is dat u een geldig keuringsverslag heeft. Als verkoper hoeft u verder niets te doen, u overhandigt het keuringsverslag aan de notaris en hij zal dit registreren en doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Als koper moet u bij een negatief keuringsverslag de inbreuken op de elektrische installatie oplossen en een herkeuring uitvoeren.

Het keuringsverslag is een essentieel document bij de verkoop van uw woning. Het bevestigt dat de elektrische installatie van uw woning voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en helpt potentiële kopers te verzekeren van de elektrische veiligheid van de woning. Als verkoper is het belangrijk om een geldig keuringsverslag te hebben voordat u uw woning te koop aanbiedt.

Als het keuringsverslag positief is, betekent dit dat de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de vereisten van het AREI. Dit is gunstig voor de verkoop van uw woning, omdat potentiële kopers hierdoor met meer vertrouwen kunnen bieden. Het positieve keuringsverslag is een bewijs dat de elektrische installatie veilig is en geen onmiddellijke aanpassingen of herstellingen vereist.

Het keuringsverslag heeft invloed op de verkoop van uw woning, ongeacht of het positief of negatief is.

Als het keuringsverslag negatief is, betekent dit dat er inbreuken zijn vastgesteld op de elektrische installatie. In dit geval bent u als verkoper niet verplicht om de inbreuken op te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar om de nodige aanpassingen te doen en een nieuwe keuring uit te laten voeren. Als koper is het belangrijk om de inbreuken op te lossen om te voldoen aan de veiligheidsnormen en om de elektrische veiligheid van de woning te waarborgen.

Het keuringsverslag wordt overhandigd aan de notaris bij het opstellen van de verkoopakte. De notaris zal het keuringsverslag registreren en doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Op deze manier is de nieuwe eigenaar op de hoogte van de staat van de elektrische installatie en kan hij de nodige maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

elektriciteitskeuring verkoop woning

Positief Keuringsverslag Negatief Keuringsverslag
Elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsnormen Inbreuken op de elektrische installatie
Vertrouwenwekkend voor potentiële kopers Inbreuken moeten door de nieuwe eigenaar worden opgelost
Geen onmiddellijke aanpassingen of herstellingen vereist Verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar

Waarom Kiezen voor een Betrouwbare Elektrische Keuring?

Bij ELECTROTEST bent u verzekerd van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektrische keuring. Onze ervaren inspecteurs volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied nauwgezet op en hanteren een transparante en persoonlijke aanpak. Ze beschikken over de nodige kennis en ervaring om uw elektrische installatie volgens de laatste normen te keuren en u van gericht advies te voorzien.

Als erkend keuringsorganisme zorgen wij ervoor dat uw elektriciteitsinstallatie grondig wordt gecontroleerd, zodat u met een gerust hart uw woning kunt verkopen. Onze inspecteurs voeren de elektrische keuring uit volgens de geldende wet- en regelgeving, zodat u aan alle vereisten voldoet.

Onze betrouwbare dienstverlening en nauwkeurige keuringen hebben al vele tevreden klanten geholpen bij de verkoop van hun woning. Door te kiezen voor een elektrische keuring bij ELECTROTEST kunt u met vertrouwen de verkoop van uw woning afhandelen.

Wanneer u kiest voor ELECTROTEST, kunt u rekenen op:

 • Deskundige inspecteurs met uitgebreide kennis en ervaring
 • Transparante en persoonlijke aanpak
 • Grondige controle volgens de laatste normen
 • Betrouwbaarheid en kwaliteit

Ons doel is om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig en conform is, zodat de verkoop van uw woning soepel verloopt. Met een betrouwbare elektrische keuring van ELECTROTEST kunt u potentiële kopers laten zien dat uw woning voldoet aan alle vereisten op het gebied van elektrische veiligheid.

Zorg ervoor dat uw woning klaar is voor verkoop en dat u voldoet aan de eisen voor een elektrische keuring. Kies voor de betrouwbaarheid en expertise van ELECTROTEST.

elektrische keuring woning verkoop

Besluit

Een elektriciteitskeuring is verplicht bij de verkoop van een woning en heeft betrekking op de controle van de elektrische installatie om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Verkopers moeten een geldig keuringsverslag kunnen overleggen en de nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de installatie. Bij ELECTROTEST kunt u terecht voor een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring voor de verkoop van uw woning.

Voordelen van een elektriciteitskeuring bij ELECTROTEST:
Kwaliteit en betrouwbaarheid: Bij ELECTROTEST kunt u rekenen op een betrouwbare elektriciteitskeuring. Onze inspecteurs hebben de nodige kennis en ervaring om uw elektrische installatie volgens de geldende normen te keuren.
Deskundig advies: Onze inspecteurs voorzien u van gericht advies met betrekking tot uw elektrische installatie. Ze kunnen eventuele inbreuken identificeren en u adviseren over de nodige aanpassingen.
Transparante aanpak: Bij ELECTROTEST hanteren we een transparante aanpak. U ontvangt een duidelijk en gedetailleerd keuringsverslag dat u kunt overleggen bij de verkoop van uw woning.

Met een elektriciteitskeuring van ELECTROTEST bent u verzekerd van een professionele en zorgvuldige controle van uw elektrische installatie. Dit draagt bij aan de veiligheid en naleving van uw woning. Neem vandaag nog contact met ons op voor een kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring bij verkoop van uw woning.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een belangrijk document dat verplicht is bij de verkoop van een woning is het Energieprestatiecertificaat (EPC). Dit certificaat geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en bevat aanbevelingen om de energieprestatie te verbeteren. Het EPC speelt een essentiële rol bij de bewustwording van duurzaamheid en energiebesparing.

Het EPC moet beschikbaar zijn zodra de woning te koop wordt aangeboden. Het is een waardevol instrument voor potentiële kopers om de energie-efficiëntie van de woning te beoordelen en de mogelijke kosten voor energiegebruik in te schatten. Het EPC bevat informatie over het energieverbruik van de woning, de isolatie, het type verwarmingssysteem en andere energiegerelateerde aspecten.

Daarnaast bevat het EPC concrete aanbevelingen om de energieprestatie te verbeteren. Hierdoor kunnen kopers en verkopers gerichte maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van de woning te verhogen en de energiekosten te verlagen. Denk hierbij aan isolatie, zonnepanelen, zuinigere verwarmingssystemen en andere energiebesparende maatregelen.

Het EPC is 10 jaar geldig en moet dus niet bij elke verkoop opnieuw worden aangevraagd. Het is belangrijk om te weten dat het EPC een wettelijk verplicht document is en dat het niet beschikken over een geldig EPC kan leiden tot juridische consequenties.

Met het Energieprestatiecertificaat krijgen kopers een duidelijk beeld van de energiezuinigheid van de woning en kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen. Voor verkopers is het EPC een kans om de waarde van hun woning te verbeteren door middel van energiebesparende maatregelen.

Stookolietank

Het is niet verplicht om speciaal voor de verkoop een keuring van de stookolietank te laten uitvoeren, maar een geldig keuringsverslag is wel vereist. De tank moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, en er zijn verschillende soorten attesten die kunnen worden afgegeven (groen, oranje en rood) afhankelijk van de staat van de opslagtank. Voor bovengrondse tanks is een keuring alleen nodig bij de indienststelling, terwijl voor ondergrondse tanks periodieke keuringen verplicht zijn.

Type attest Staat van de opslagtank
Groen Geen inbreuken
Oranje Kleine inbreuken die binnen een bepaalde termijn moeten worden opgelost
Rood Ernstige inbreuken die onmiddellijke actie vereisen

Conclusie

Bij het verkopen van een woning is een elektriciteitskeuring verplicht om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Of uw woning nu een oude installatie heeft of er wijzigingen zijn doorgevoerd, in verschillende situaties is een nieuwe keuring vereist. Het is daarom van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie conform is door een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring te laten uitvoeren.

Bij ELECTROTEST kunt u terecht voor een professionele elektriciteitskeuring voor de verkoop van uw woning. Onze ervaren inspecteurs hebben de nodige kennis en expertise om de installatie te controleren en te beoordelen op veiligheid en naleving van de normen. Zo kunt u met een geldig keuringsverslag uw woning succesvol verkopen zonder zorgen over mogelijke veiligheidsrisico’s of juridische complicaties.

Naast een elektriciteitskeuring is het ook belangrijk om te zorgen voor een geldig Energieprestatiecertificaat (EPC) en te voldoen aan de vereisten voor de stookolietank. Deze documenten spelen een cruciale rol bij de verkoop van uw woning en bieden potentiële kopers de nodige transparantie en zekerheid over de energie-efficiëntie en aanwezigheid van een functionerende stookolietank.

Similar Posts