Keuring elektriciteit

Keuring Elektriciteit: Uw Veilige Installatie

Het waarborgen van de veiligheid van uw elektrische installatie is van cruciaal belang. Een keuring elektriciteit kan u helpen om uw installatie te controleren en mogelijke risico’s op te sporen. Denk hierbij aan brandgevaar, elektrische schokken en andere veiligheidsproblemen. De NEN 3140 keuring is een belangrijke norm die helpt bij het controleren van uw elektrische installatie. Deze keuring bevat een grondige inspectie van het elektriciteitsnetwerk, waarbij alle elektrische installatiedelen worden gecheckt volgens een vooraf bepaalde scope.

Na de keuring ontvangt u een gedetailleerd rapport met bevindingen. Hierin worden eventuele gebreken en aanbevelingen vermeld, zodat u indien nodig passende maatregelen kunt nemen. Het voldoen aan de normen en eisen op het gebied van elektriciteitsveiligheid voorkomt ongelukken, brandgevaar en mogelijke boetes bij incidenten.

Door regelmatig uw elektrische installatie te laten keuren, zorgt u ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en wetgeving. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en helpt om ongelukken en calamiteiten te voorkomen.

Neem geen risico met uw elektrische installatie. Kies voor een professionele keuring en zorg voor de veiligheid van uw bedrijf en medewerkers.

Het belang van Elektriciteitsinspectie voor uw Installatie

Een goede elektriciteitsinspectie is essentieel voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie. Het brengt de potentiële risico’s van de installatie en het gebruik ervan in kaart, waardoor gebreken en fouten geïdentificeerd kunnen worden. Dit helpt om levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties te voorkomen.

De veiligheid van uw medewerkers is te allen tijde een prioriteit, en een elektriciteitskeuring draagt hieraan bij. Door regelmatige inspecties en keuringen te laten uitvoeren, minimaliseert u de kans op ongevallen en voorkomt u grote brandschades.

Daarnaast kunnen verzekeraars een keuring verplicht stellen via een elektrische installatie clausule op de polis. Door aan deze verplichting te voldoen, waarborgt u niet alleen de veiligheid, maar voldoet u ook aan de eisen van uw verzekeraar. Dit kan van invloed zijn op de dekking bij eventuele schade.

Een veelgebruikte norm voor elektrische keuringen is de NEN 3140. Deze norm richt zich op periodiek onderhoud en inspectie van elektrische installaties. Door periodiek een keuring volgens de NEN 3140 uit te laten voeren, voorkomt u boetes in geval van een incident en zorgt u voor een veilige werkomgeving.

“Een elektriciteitsinspectie is van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie. Het minimaliseert risico’s en voorkomt potentieel gevaarlijke situaties. Bovendien kunnen verzekeraars een keuring verplicht stellen, en periodiek onderhoud volgens de NEN 3140 voorkomt boetes bij incidenten.”

Voordelen van Elektriciteitsinspectie Belang van NEN 3140
 • Identificatie van gebreken en fouten
 • Voorkomen van levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties
 • Veiligheid van medewerkers waarborgen
 • Voldoen aan verzekeringseisen
 • Geschikt voor periodiek onderhoud
 • Voorkomt boetes bij incidenten
 • Zorgt voor een veilige werkomgeving

De Normen NEN 1010 en NEN 3140

De normen NEN 1010 en NEN 3140 spelen een essentiële rol in de wereld van elektrische installaties. Deze normen vormen de basis voor veilig werken met elektriciteit en het waarborgen van elektriciteitsveiligheid. Laten we eens kijken naar wat deze normen precies inhouden.

NEN 1010

De NEN 1010 is de meest gebruikte norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Deze norm stelt eisen aan de veiligheid van elektrische installaties en bevat richtlijnen voor ontwerp, aanleg en inspectie. Een NEN 1010 keuring controleert onder andere op risico’s van elektrische schok en keuze van beveiligingstoestellen.

NEN 3140

De NEN 3140 is de basisnorm voor veilig werken aan en met elektrotechnische installaties. Deze norm richt zich op periodieke inspecties en beschrijft de vereisten voor het inspecteren en onderhouden van elektrische installaties. Een NEN 3140 keuring zorgt ervoor dat de installatie voldoet aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften.

Beide normen fungeren als richtlijnen en handvatten voor het waarborgen van elektriciteitsveiligheid. Ze helpen bij het identificeren van potentiële risico’s en zorgen voor een veilige omgeving voor zowel werknemers als gebruikers van elektrische installaties.

Om meer inzicht te krijgen, laten we eens kijken naar een vergelijking tussen NEN 1010 en NEN 3140:

NEN 1010 NEN 3140
Richt zich op ontwerp, aanleg en inspectie van elektrische installaties Richt zich op veilig werken aan en met elektrische installaties
Controleert op risico’s van elektrische schok en keuze van beveiligingstoestellen Richt zich op periodieke inspecties en onderhoud
Veiligheid van elektrische installaties garanderen Zorgen voor veilig werken met elektriciteit

Door te voldoen aan de eisen van zowel NEN 1010 als NEN 3140, kunt u de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie waarborgen. Het is belangrijk om periodiek een keuring te laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw installatie aan de geldende normen voldoet.

normen elektrische installaties

Met de NEN 1010 en NEN 3140 normen kunt u ervoor zorgen dat uw elektrische installatie veilig en betrouwbaar is. Volgende in de serie gaan we dieper in op de verschillende soorten keuringen en inspecties die beschikbaar zijn voor elektrische installaties.

Soorten Keuringen en Inspecties

Naast de bekende NEN 1010 en NEN 3140 keuringen zijn er nog een aantal andere keuringen en inspecties beschikbaar om de veiligheid van uw elektrische installatie te waarborgen. Deze keuringen en inspecties stellen u in staat om specifieke aspecten van uw installatie te controleren en mogelijke risico’s te identificeren.

Een van deze keuringen is de NEN 3840 keuring, die specifiek gericht is op hoogspanningsinstallaties. Deze keuring zorgt ervoor dat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor installaties met hogere spanningen.

Bliksembeveiliging is ook een belangrijk aspect van elektrische veiligheid. Een keuring op het gebied van bliksembeveiliging kan helpen om te controleren of uw installatie voldoende beschermd is tegen de gevaren van blikseminslag.

Een thermografische inspectie is een andere nuttige keuringstechniek. Met infraroodmetingen kan een thermografische inspectie problemen zoals oververhitting, slechte contacten en andere afwijkingen in uw elektrische installatie detecteren.

Daarnaast is er ook ATEX, een richtlijn voor explosieveiligheid. Inspecties volgens ATEX zijn gericht op het minimaliseren van het risico op explosies in omgevingen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn.

Verder zijn er ook inspecties voor tijdelijke elektrische installaties, zoals die vaak voorkomen op bouwplaatsen of bij evenementen. Deze inspecties controleren of de tijdelijke installaties veilig zijn opgezet en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

Daarnaast kunnen er ook FAT testen worden uitgevoerd. Deze Factory Acceptance Tests worden gedaan om ervoor te zorgen dat nieuwe elektrische installaties voldoen aan de specificaties en prestatie-eisen.

Andere belangrijke keuringen zijn onder meer inspecties voor noodverlichting en machineveiligheid. Deze keuringen zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid in specifieke situaties en omgevingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er ook inspecties zijn die voldoen aan de NTA 8220 norm. Deze norm biedt handvatten voor het inspecteren van elektrische installaties in de industrie en is met name relevant voor bedrijven met specifieke behoeften en toepassingen.

Door middel van deze verschillende keuringen en inspecties kunt u er zeker van zijn dat uw elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en veiligheidsvoorschriften. Hierdoor kunt u de veiligheid van uw medewerkers waarborgen en de risico’s op elektrische ongevallen en brandgevaar minimaliseren.

bliksembeveiliging

Wet- en Regelgeving voor Elektrische Keuringen

Hoewel er geen strikt beleid is voor periodieke inspecties, kan het ontbreken ervan bij een incident leiden tot boetes. Het is daarom van belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent elektrische keuringen.

De Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werkomgeving, inclusief elektrische installaties. Dit betekent dat periodieke inspecties en keuringen noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te identificeren en te voorkomen.

Verzekeraars kunnen keuringen verplicht stellen via een elektrische installatie clausule op de polis. Dit betekent dat wanneer u niet aan de keuringsverplichtingen voldoet, dit gevolgen kan hebben voor de dekking bij eventuele schade. Het regelmatig laten keuren van uw elektrische installatie is dus van groot belang, zowel voor uw veiligheid als voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Voordelen van periodieke keuringen volgens NEN 3140:

 • Optimale veiligheid van uw elektrische installaties en apparatuur
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en normen
 • Voorkomen van ongevallen, schade en verstoringen
 • Gemoedsrust in uw werkomgeving

Door regelmatig een periodieke keuring volgens NEN 3140 uit te laten voeren, kunt u aan de wet- en regelgeving voldoen en de veiligheid van uw elektrische installaties waarborgen. Zo bent u er zeker van dat uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken en dat mogelijke risico’s tijdig worden opgemerkt en verholpen.

wet- en regelgeving elektrische keuringen

Wet- en Regelgeving Vereisten
Arbowet Verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werkomgeving, inclusief elektrische installaties
Verzekeraars Kunnen keuringen verplicht stellen via een elektrische installatie clausule op de polis

De Rol van TÜV NORD bij Elektrische Keuringen

TÜV NORD speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van keuringen voor elektrische installaties. Als een gerenommeerd certificerings- en inspectiebedrijf voert TÜV NORD keuringen uit volgens alle eisen en normen, waaronder de NEN 3140 keuring.

Bij een NEN 3140 keuring is het aanwezig zijn van een Installatie Verantwoordelijke vereist. Dit garandeert dat de inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde professional met de juiste verantwoordelijkheid en expertise.

Voordat de keuring plaatsvindt, stelt TÜV NORD een inspectieplan op. Dit plan legt de werkzaamheden vooraf vast, zodat er geen verwarring ontstaat en de keuring efficiënt en grondig kan worden uitgevoerd.

Tijdens de keuring worden eventuele afwijkingen getoetst aan de norm en gecommuniceerd in het inspectierapport. Dit rapport biedt een gedetailleerd overzicht van de bevindingen en biedt inzicht in de veiligheid en kwaliteit van de elektrische installatie.

De inspecteurs van TÜV NORD hebben een hoog kennisniveau en ruime ervaring op het gebied van elektrische keuringen. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat de keuringen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

TÜV NORD Keuring Elektrische Installaties

TÜV NORD is uw betrouwbare partner voor keuringen van elektrische installaties. Met hun expertise en grondige aanpak zorgen ze ervoor dat uw installatie voldoet aan de geldende normen en veiligheidsvoorschriften.

Elektrische Keuring Verplichtingen en Kosten

Verzekeraars stellen keuringen vaak verplicht via een elektrische installatie clausule op de polis. Dit betekent dat bedrijven en organisaties wettelijk verplicht kunnen worden om regelmatig een elektrische keuring uit te laten voeren. Deze keuringen zijn essentieel om de veiligheid van de elektrische installatie te waarborgen en eventuele gebreken of risico’s tijdig op te sporen.

Een veelgevraagde keuring is de NEN 3140 keuring, die vaak vanuit Arbowetgeving wordt vereist. Deze keuring richt zich specifiek op de elektrische veiligheid van de installatie en kan worden uitgevoerd door SCIOS-gecertificeerde bedrijven. Door regelmatig een NEN 3140 keuring uit te laten voeren, voldoet uw bedrijf aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt u boetes in het geval van een incident.

Een interessant alternatief voor andere keuringen is de Brand Elektrakeuring. Deze keuring richt zich voornamelijk op brandgevaar en controleert of de elektrische installatie voldoet aan de brandveiligheidseisen. De Brand Elektrakeuring kan vaak tegen een voordeliger tarief worden uitgevoerd, terwijl het toch de nodige zekerheid biedt op het gebied van brandveiligheid.

Het is belangrijk om te benadrukken dat gebreken die tijdens de keuring worden geconstateerd binnen de gestelde termijnen moeten worden hersteld om dekking bij schade te behouden. Het is dus essentieel om actie te ondernemen en eventuele gebreken tijdig te verhelpen.

Soort keuring Kosten
NEN 3140 keuring Varieert, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de installatie
Brand Elektrakeuring Doorgaans voordeliger tarief in vergelijking met andere keuringen

De kosten van keuringen kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang en complexiteit van de installatie. Het is aan te raden om offertes op te vragen bij verschillende keuringsbedrijven om een goed beeld te krijgen van de mogelijke kosten.

Het is ook goed om te weten dat er vaak gereduceerde tarieven beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld meerdere keuringen binnen eenzelfde gebouw of voor periodieke keuringen. Informeer bij het keuringsbedrijf naar eventuele kortingsmogelijkheden.

De kosten van een keuring wegen echter niet op tegen de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de keuringsverplichtingen. Een keuring zorgt ervoor dat uw elektrische installatie veilig en betrouwbaar is, wat uiteindelijk de continuïteit van uw bedrijfsvoering en de veiligheid van uw medewerkers ten goede komt.

elektrische keuring verplichtingen

Door te voldoen aan de keuringsverplichtingen kunt u ook voldoen aan de eisen van verschillende verzekeraars. Dit kan voorkomen dat u in het geval van schade geen dekking heeft of dat er sprake is van onderverzekering.

Keuring Elektrische Installatie in de Praktijk

Een keuring van de elektrische installatie geeft waardevol inzicht in de onderhoudstoestand van de installatie en helpt bij de bescherming van uw bedrijf. Daarnaast zorgt het voor bedrijfszekerheid en een veilige werkomgeving voor uw werknemers.

Tijdens de keuring worden diverse aspecten van de elektrische installatie gecontroleerd, zoals de bedrading, schakelapparatuur en beveiligingscomponenten. Hierdoor kunnen eventuele gebreken, defecten of risico’s vroegtijdig worden opgespoord en verholpen.

Naast de periodieke keuring is er ook een belangrijke rol weggelegd voor preventieve maatregelen. Enkele tips om incidenten te voorkomen in uw elektrische installatie zijn:

 • Schakel apparaten altijd uit na gebruik;
 • Vervang defecte TL-buizen direct;
 • Laat regelmatig onderhoud uitvoeren door een erkend keuringsbedrijf;
 • Houd de omgeving rondom de installatie vrij van brandbare materialen;

Een regelmatige keuring in combinatie met het treffen van preventieve maatregelen zorgt ervoor dat uw elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften. Hiermee creëert u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en minimaliseert u het risico op elektrische ongevallen en brand.

“Een veilige werkomgeving begint bij een goed onderhouden en gekeurde elektrische installatie.”

Door regelmatig de elektrische installatie te laten keuren, waarborgt u niet alleen de veiligheid, maar ook de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Hierdoor voorkomt u potentieel gevaarlijke situaties en mogelijke vertragingen door storingen of defecte apparatuur.

Keuringen en Beveiliging: Scope, VEB en BORG

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan zowel de wettelijke bepalingen als de preventie-eisen van uw verzekeringen, zijn keuringen en beveiligingsmaatregelen essentieel. Hierbij kunnen inspectie- en onderhoudsbedrijven met een brede scope u van dienst zijn, evenals VEB-erkende beveiligingsbedrijven en BORG bouwkundig en elektronisch beveiligingsbedrijven.

Inspectierapporten kunnen zowel worden opgevraagd na schade als tijdens de looptijd van uw verzekering, afhankelijk van de specifieke eisen van uw verzekeringsmaatschappij. Om gecertificeerd te zijn en uw beveiligingsbehoeften te waarborgen, is het belangrijk om te werken met betrouwbare en erkende bedrijven.

Gecertificeerde Bedrijven Website
Scope inspectie- en onderhoudsbedrijven scope.nl
VEB-erkend beveiligingsbedrijf veb.nl
BORG bouwkundig beveiligingsbedrijf borgbeveiligingsbedrijf.nl
BORG elektronisch beveiligingsbedrijf borgbeveiligingsbedrijf.nl

Bezoek de websites van deze gecertificeerde bedrijven voor meer informatie over hun diensten en om te zoeken naar een partner die aan uw specifieke beveiligingsbehoeften voldoet. Zorg ervoor dat u samenwerkt met experts die bekend zijn met de laatste beveiligingsstandaarden en die uw bedrijf kunnen helpen beschermen tegen mogelijke risico’s.

Quote:

“De juiste keuringen en beveiligingsmaatregelen zijn van cruciaal belang om te voldoen aan de wettelijke eisen en om uw bedrijf te beschermen tegen mogelijke risico’s en schade.”

Conclusie

Een keuring elektriciteit is essentieel voor een veilige installatie en een veilige werkomgeving. Door periodieke keuringen volgens de NEN 3140 norm uit te voeren, kunt u voldoen aan de wet- en regelgeving en elektriciteitsveiligheid waarborgen.

TÜV NORD biedt deskundige keuringen aan die voldoen aan alle eisen van de normen. Onze inspecteurs hebben een hoog kennisniveau en ervaring in elektrische keuringen, zodat u kunt vertrouwen op nauwkeurige en betrouwbare resultaten.

Verzekeraars kunnen keuringen verplicht stellen via een elektrische installatie clausule op de polis. Het uitvoeren van periodieke keuringen kan niet alleen helpen om aan verzekeringsvoorwaarden te voldoen, maar ook om ongelukken en schade te voorkomen.

Naast keuringen zijn preventieve maatregelen van groot belang om incidenten te voorkomen en uw bedrijf te beschermen. Denk hierbij aan het uitschakelen van apparaten na gebruik, het vervangen van defecte TL-buizen en andere veiligheidsbewuste handelingen. Door dit soort tips te volgen, kunt u een veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers en uw bedrijf beschermen tegen mogelijke risico’s.

Similar Posts